Comandes

Descripció

Mora de jardí sense espines 3 L
Mora silvestre 3 L
Tayberry 3 L

Mora de jardí sense espines

Tayberry

SISTEMES DE PODA

Punt d’empelt
Poda de formació
Després de la plantació podar a 2 brots cada branca i regar abundantment.

PREPARACIÓ DEL TERRENY

Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.

ATENCIÓ!

No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.

PLANTACIÓ

La plantació s’ha de fer tal i com s’indica a l’esquema superior, deixant la zona de l’empelt descoberta. La separació mínima aconsellada entre parres és de 1,5 metres i hem de triar una zona assolellada. Un cop plantada hem d’apretar bé la terra del costat per evitar que hi entri aire. Si posem abono s’ha de posar una certa distància de la planta per evitar que aquest
Comandes

Web desenvolupada per Volcànic internet