Comandes

Descripció

Perer Bona Lluïsa 10 L
Perer Bona LLuïsa 10 -12 L
Perer Blanquilla d'Aigua 10 L
Perer Blanquilla d'Aigua 10 - 12 L
Perer Blanquilla d'Aigua 15 L
Perer Blanquilla d'Aigua 25L
Perer Conferance 10 L
Perer Conferance 10 - 12L
Perer Conferance 15 L
Perer D. Comice (de Puigcerdà) 10 L
Perer D. Comice (de Puigcerdà) 10 - 12 L
Perer D. Comice (de Puigcerdà) 15 L
Perer Ercoli 10 L
Perer Ercoli 10 - 12L
Perer de Sant Joan Castells 10 L
Perer de Sant Joan Castells 10 - 12 L
Perer de Sant Joan Castells 15 L
Perer de Sant Joan Castells 25L
Perer Duo - Vermell + Verd 10 L
Perer Nan - Groc Verd 10 L

Perer Blanquilla

Perer Conference

Perer D. Comice

Perer de Sant Joan Castells

SISTEMES DE PODA

Amb vegetació, és a dir, quan la planta té fulles. D'abril a octubre.
En temps de repòs d'octubre a març.

PREPARACIÓ DEL TERRENY

Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.

ATENCIÓ!

No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.

PLANTACIÓ

Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar. Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
Comandes

Web desenvolupada per Volcànic internet