Comandes

Descripció

Presseguer Aigua Blanc 10 L
Presseguer Aigua Blanc 10 -12 L
Presseguer Aigua Blanc 15 L
Presseguer d'Aigua 10 L
Presseguer d'Aigua 10-12 L
Presseguer d’Aigua 15 L
Presseguer Paraguayo - Blanc 10 L
Presseguer Paraguayo - Blanc 10 - 12 L
Presseguer Paraguayo - Blanc 15 L
Presseguer de Vinya Precoç 10 L
Presseguer de Vinya Precoç 10-12 L
Presseguer de Vinya Precoç 15 L
Presseguer de Vinya Precoç 25 L
Presseguer de Vinya Tardà 10 L
Presseguer de Vinya Tardà 10-12 L
Presseguer de Vinya Tardà 15 L
Presseguer de Vinya Tardà 25 L
Presseguer Nan -Groc 10 L

Presseguer d'Aigua

Presseguer Paraguayo

Presseguer de Vinya Precoç

Presseguer de vinya Tardà

SISTEMES DE PODA

Amb vegetació, és a dir, quan la planta té fulles. D'abril a octubre.
En temps de repòs d'octubre a març.

PREPARACIÓ DEL TERRENY

Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.

ATENCIÓ!

No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.

PLANTACIÓ

Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar. Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
Comandes

Web desenvolupada per Volcànic internet