Comandes

Descripció

Cirerer Burlat Precoç 10 L
Cirerer Burlat Precoç 10 - 12 L
Cirerer Burlat Precoç 15 L
Cirerer Burlat Precoç 25L
Cirerer Cor de Colom (dos colors) 10 L
Cirerer Cor de Colom (dos colors) 10-12 L
Cirerer Cor de Colom (dos colors) 15 L
Cirerer Cor de Colom (dos colors) 25 L
Cirerer Guindo Àcid 10 L
Cirerer Guindo Àcid 10-12 L
Cirerer Guindo Àcid 15 L
Cirerer B.S. (Lapins) Autofèrtil 10 L
Cirerer B.S. (Lapins) Autofèrtil 10-12 L
Cirerer B.S. (Lapins) Autofèrtil 15 L
Cirerer B.S (Lapins) Autofèrtil 25 L
Cirerer Picota 10 L
Cirerer Picota 10-12 L
Cirerer Picota 15 L
Cirerer Picota 25 L
Cirerer Rubi Precoç 10 L
Cirerer Rubi Precoç 10 -12L
Cirerer Rubi Precoç 15 L
Cirerer Rubi Precoç 25 L
Cirerer Rubi Precoç 35-40L
Cirerer Stark Hardy - Starking (4-84) 10 L
Cirerer Stark Hardy - Starking (4-84) 10-12L
Cirerer Stark Hardy - Starking (4-84) 15 L
Cirerer S.H. Autofertil 10 L
Cirerer S.H. Autofertil 10-12 L
Cirerer S.H. Autofertil 15 L
Cirerer S.H. Autofèrtil 25 L
Cirerer Van 10 L
Cirerer Van 10-12 L
Cirerer Van 15 L
Cirerer Duo - Vermell + Groc 10 L
Cirerer Nan 10 L

Burlat

Cor de Colom

Lapins

Picota

S.H.

Stark

Van

SISTEMES DE PODA

Amb vegetació, es a dir quan la planta té fulles. D'abril a octubre
Em temps de repòs d'octubre a març

PREPARACIÓ DEL TERRENY

Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.

ATENCIÓ!

No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.

PLANTACIÓ

Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar.Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
Comandes

Web desenvolupada per Volcànic internet