Comandes

Descripció

Olivera Argudell 10 L
Olivera Argudell 10 L exemplar
Olivera Argudell 15 L
Olivera Arbequina 10 L
Olivera Arbequina 10 L exemplar
Olivera Arbequina 15L
Olivera Arbequina 25 L
Olivera Manzanilla 10 L
Olivera Manzanilla 10 L exemplar
Olivera Manzanilla 15L
Olivera Manzanilla 25 L
Olivera Manzanilla 35 - 40 L
Olivera Gordal Sevillana 10 L
Olivera Gordal Sevillana Exem 10 L
Olivera Gordal Sevillana 15 L
Olivera Gordal Sevillana 25 L
Olivera Gordal Sevillana 35 - 40 L
Olivera Marfil 10L
Olivera Marfil 15 L

Olivera Manzanilla

Olivera Arbequina

SISTEMES DE PODA

Amb vegetació, és a dir, quan la planta té fulles. D'abril a octubre.
En temps de repòs d'octubre a març.

PREPARACIÓ DEL TERRENY

Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.

ATENCIÓ!

No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.

PLANTACIÓ

Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar. Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
Comandes

Web desenvolupada per Volcànic internet