Comandes

Descripció

Figuera Figaflor Negra (Breva) 10 L
Figuera Figaflor Negra (Breva) 10-12 L
Figuera Figaflor Negra (Breva) 15 L
Figuera Figaflor Vinosa (Breva) 10 L
Figuera Figaflor Vinosa (Breva) 10-12 L
Figuera Figaflor Vinosa (Breva) 15L
Figuera Coll de Dama Blanca 10 L
Figuera Coll de Dama Blanca 10-12 L
Figuera Coll de Dama Blanca 15 L
Figuera Coll de Dama Blanca 80 - 100 L
Figuera Coll de Dama Negra 10 L
Figuera Coll de Dama Negra 10-12 L
Figuera Coll de Dama Negra 15L
Figuera Coll de Dama Negra 25L
Figuera Coll de Dama Negra 80 - 100 L

Figuera Coll Dama Blanca

Figuera Coll Dama Negra

SISTEMES DE PODA

Amb vegetació, és a dir, quan la planta té fulles. D'abril a octubre.
En temps de repòs d'octubre a març

PREPARACIÓ DEL TERRENY

Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.

ATENCIÓ!

No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.

PLANTACIÓ

Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar. Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
Comandes

Web desenvolupada per Volcànic internet