Comandes

Descripció

Avellaner Negreta 10 L
Avellaner Negreta 10-12 L
Avellaner Negreta 15 L
Avellaner Negreta 25L
Avellaner Negreta Alt 10L

Avellaner Negreta

ABANS DE LA PLANTACIÓ

Preparar el terreny, fent un forat de plantació de 30 a 40cm. Al fons posar una barreja de terra i fems ben descompost o adob. Cobrir aquesta barreja amb 5 o 10cm de terra fina, per evitar el contacte directe de les arrels amb el fem o l' abonament. També pot barrejar la terra de cobriment amb terra vegetal o humus (compost).

ATENCIÓ!

Els arbustos criats en contenidor també poden ser plantats des de l'abril fins a l'octubre. Just després de la plantació, cal regar abundantment, i a partir de llavors regar almenys cada dos dies durant dues setmanes segons les condicions climàtiques.

PLANTACIÓ DE L' ARBUST EN CONTENIDOR

Posar l' arbust amb test en remull durant uns minuts. Treure delicadament, el contenidor de plàstic i posar l' arbust dins del forat, sense desfer el raspalló, de manera que el seu nivell superior quedi arran del terra, o a un nivell inferior. Després de plantat l' arbust en el seu forat, posar terra lleugera, apretant bé al voltant del raspalló per evitar bosses d' aire al costat de les arrels. Per finalitzar, regar abundantment (almenys 10 litres) encara que el sol estigui humit, per ajudar a compactar la terra al voltant de les arrels i guardar la frescor fins a la sortida dels primers brots. Després de la plantació, s'ha de fer una poda per facilitar l'arrelament de l'arbust: Cal tallar fins al quart brot (començant des de baix), i intentar conservar totes les branques exteriors per a una formació arbustiva correcta.
Comandes

Web desenvolupada per Volcànic internet