Comandes

Descripció

Cítric Taronger Navel Lanelate 10 L
Cítric Taronger Salustiana 10 L (De Suc)
Cítric Taronger Sanguinelli (Tarocco) 10 L
Cítric Taronger Sanguin. (Taroc) 10-12L
Cítric Taronger Sanguinelli (Tarocco) 15 L
Cítric Taronger Washington Navel 10L
Cítric Taronger 10-12 L
Cítric Taronger 15 L
Cítric Taronger 25 L
Cítric Taronger Navelina 10 L
Cítric Taronger Navel 50-90 L
Cítric Taronger Imperial Sucrenya 10 L

Taronger Navel

Taronger Sanguinelli

SISTEMES DE PODA

Amb vegetació, és a dir, quan la planta té fulles. D'abril a octubre.
En temps de repòs d'octubre a març.

PREPARACIÓ DEL TERRENY

Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.

ATENCIÓ!

No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.

PLANTACIÓ

Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar. Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
Comandes

Web desenvolupada per Volcànic internet