PRODUCTES
Exemples del Producte Suministrat
Vaccinium  Corimbosum
Contenidor:      3 litres.
Alçada Aprox. :50 cm.
Actinidia Chinensis
Contenidor:      3 litres.
Alçada Aprox. :150 cm.
Prunus Armeniaca
Contenidor:     10 litres.
Alçada Aprox. 150 cm.
Perímetre Tronc:  6 - 10 cm
Citrus Limon
Contenidor:      10 litres.
Alçada Aprox.  150 cm.
Perímetre Tronc:  6 - 10 cm
Prunus Domestica
Contenidor:     15 litres.
Alçada Aprox. 150 - 200 cm
Perímetre Tronc:  10 - 14 cm.
Prunus  Avium
Contenidor:     25 litres.
Alçada Aprox. 150 - 200 cm.
Perímetre Tronc:  14 - 18 cm.
Copyright Soljardí S.L
Exemple d'una comanda a punt  per enviar