Soljardí S.L està inscrit al Registre Oficial de Proveïdors de Material Vegetal. Núm. ES-09-17-0045
i és membre de l'Associació de Viveristes de Girona.
Copyright Soljardí S.L
El plaç d'entrega és d'aproximadament 1 setmana, excepte durant els mesos de màxima activitat GENER - FEBRER - MARÇ - ABRIL que passa a ser de 2 setmanes aprox.
Per això us demanem que planifiqueu les vostres comandes amb antelació