Fruiters Rústics
PLANTACIÓ Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar.Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
PREPARACIÓ DEL TERRENY Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.
ATENCIÓ! No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.
Ginjoler (Azufaifo)
Castanyer
Nesprer Europeu
Feijoa
Garrofer
Aranyoner (Endrino)
Regalíssia
Cirerer d'Arboç
Server
Ginebró
Copyright Soljardí S.L
Familia: FR35 Prunus Spinosa
Ref. Descripció
F 35 - 04
F 35 - 05
F 35 - 06
Aranyoner ( Endrino ) 1 L
Aranyoner ( Endrino ) 5 - 7,5 L
Aranyoner ( Endrino ) 10 L
Familia: FR50 Feijoa Sellowiana
Ref. Descripció
F 50 - 04 Feijoa Sellowiana 10 L
 
Familia: FR51 Schinus Molle
 
Ref. Descripció
F 51 - 00 Fals Pebrer 3 - 6 L
F 51 - 01 Fals Pebrer 9 L
 
Familia: FR52 Pinus Pinea
Ref. Descripció
F 52 - 05 Pi pinyoner 10 L
Familia: FR55 Glycyrrhiza Glabra
Ref. Descripció
F 55 - 01 Regalíssia 3 - 7,5 L
Familia: FR65 Arbutus Unedo
Ref. Descripció
F 65 - 02 Cirerer d´ Arboç (Madroño)  bola 5 - 7,5 L
F 65 - 03 Cirerer d´ Arboç (Madroño)  bola 9 - 10 L
Familia: FR67 Humulus lupulus
 
Ref.  Descripció  
F 67 - 00     Llúpul (lúpulo) 3 - 6 L
 
Familia: FR69 Persea americana
 
Ref. Descripció
F 69 - 00 Alvocat Hass (Aguacate) 9 L
 
Familia: FR70 Zizyphus Jujuba
Ref. Descripció
F 70 - 03
F 70 - 05
F 70 - 07
F 70 - 08
F 70 - 09
Ginjoler (Azufaifo) 1 -  7. 5 L
Ginjoler (Azufaifo) 10 L
Ginjoler (Azufaifo) 15 L
Ginjoler (Azufaifo) 25 L
Ginjoler (Azufaifo) 35 - 40 L
Familia: FR75 Ceratonia Siliqua
Ref. Descripció
F 75 - 04 Garrofer 5 - 7,5 L
Familia: FR120 Castanea Sativa
Ref. Descripció
F 120 - 05
F 120 - 06
F 120 - 07
Castanyer Comú 10 L
Castanyer Comú exemplar 10 L
Castanyer Comú 15 L
Familia: FR240 Crataegus Azarolus
Ref. Descripció
F 240 - 01
F 240 - 02
F 240 - 03
F 240 - 04
F 240 - 05
Atzaroller ( Acerolo) 10 L
Atzaroller ( Acerolo) 10 -12 L  
Atzaroller ( Acerolo) 15 L  
Atzaroller ( Acerolo) 25 L
Atzaroller ( Acerolo) 35 - 40L  
Familia: FR260 Mespilus  Germanica
Ref. Descripció
F 260 - 05
F 260 - 06
F 260 - 07
F 260 - 08
Nesprer Europeu 10 L   
Nesprer Europeu  10 - 12 L   
Nesprer Europeu 15 L
Nesprer Europeu 25 L
 
Familia: FR281 Carya Illinoinensi
   
Ref. Descripció
F 281 - 00 Pacano 10 L
Atzaroller
Pi Pinyoner
Click to Enlarge
Avocat
Llúpul