Petits Fruits
PLANTACIÓ Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar.Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
PREPARACIÓ DEL TERRENY Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.
ATENCIÓ! No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.
Gerd - Frambuesa
Mora - Zarzamora
Nadiu - Arándano
Grosella Negra
Grosella Blanca
Gerd - Frambuesa
Maduixa d'emparrar
Grosella Vermella
Copyright Soljardí S.L
Familia: FR30 Vaccinium Corymbosum
Ref. Descripció
F 30 - 05 Nadiu (Arándano) - Violeta 3 - 6 L
   
Familia: FR60 Rubus Idaeus
Ref. Descripció
F 60 - 11
F 60 - 15
Gerd groc (Frambuesa) 3 L
Gerd vermell (Frambuesa) 3 L
Familia: FR80 Ribes S. P.
Ref. Descripció
F 80 - 05
F 80 - 10
F 80 - 15
F 80 - 17
Grosella  Vermella 3,5 - 7,5 L
Grosella  Blanca 7,5 L
Grosella  Negra - Cassis 3,5 - 7,5 L
Grosella Espinosa - Uva Crispa 7,5 L
Familia: FR90 Fragaria Vesca
Ref. Descripció
F 90 - 05 Maduixa d ´emparrar  3 - 6 L
Familia: FR100 Rubus Fruticosus
Ref. Descripció
F 100 - 03
F 100 - 08
Mora de jardí sense espines 3 L 
Tayberry 3 L
 
Familia: FR101 Morus Alba
 
Ref. Descripció
F 101 - 00 Morera 10 L
 
Familia: FR295 Passiflora Caerulea
 
Ref. Descripció
F 295 - 00 Flor de la passió 3 L
 
Tayberry
Passiflora