Pruners
Familia: FR340
Prunus Domestica

Pruner de Sant Joan (Frare )10 L
Pruner de Sant Joan (Frare) 15 L
Pruner Golden Japan  - Groc 10 L  
Pruner Golden Japan  - Groc 10 -12 L  
Pruner Golden Japan  - Groc 15 L
Pruner Golden Japan  - Groc 25 L
Pruner Reina Clàudia Dorada 10 L
Pruner Reina Clàudia Verda 10 L
Pruner Reina Clàudia Verda 15 L
Pruner Reina Clàudia Verda 25 L
Pruner Reina Clàudia Tolosa 10 L
Pruner Japonès vermell 10 L
Pruner Japonès vermell 15 L
Pruner Japonès negre 10 L
Pruner Japonès negre 15 L
Pruner Japonès negre  25 L
Pruner Mirabelle 10L
Pruner Mirabelle 10 - 12 L
Pruner Mirabelle 15 L
Pruner Pisardi (fulla vermella) 10 L
Pruner Pisardi (fulla vermella) 15 L
Pruner Europeu violeta (allargada) 10 L
Pruner Europeu violeta (allargada) 15 L
Pruner  Sungold  10 L
Pruner Nan 10 L
F 340 - 05
F 340 - 07
F 340 - 08
F 340  -11
F 340 - 09
F 340 - 10
F 340 - 12
F 340 - 18
F 340 - 20
F 340 - 21
F 340 - 23
F 340 - 50
F 340 - 52
F 340 - 55
F 340 - 57
F 340 - 58
F 340 - 60
F 340 - 61
F 340 - 62
F 340 - 70
F 340 - 72
F 340 - 75
F 340 - 76
F 340 - 37
F 340 - 90
Ref.
Descripció
PLANTACIÓ Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar.Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
PREPARACIÓ DEL TERRENY Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.
ATENCIÓ! No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.
Pruner vermell
Pruner Golden Japan
Pruner Claudia Dorada
Pruner Claudia Verda
Pruner Negre
Pruner President
Copyright Soljardí S.L
Pruner de Sant Joan Frare