Presseguers
Familia: FR330
Prunus Persica

Presseguer d´Aigua  10 L
Presseguer d´Aigua  15 L
Presseguer d´Aigua  Blanc 10 L
Presseguer d' Aigua Blanc  15 L
Presseguer Paraguayo - Blanc 10 L
Presseguer Paraguayo - Blanc 15 L
Presseguer de Vinya Precoç 10 L
Presseguer de Vinya Precoç 15 L
Presseguer de Vinya Precoç 25 L
Presseguer de Vinya Tardà 10 L  
Presseguer de Vinya Tardà 15 L
Presseguer Nan  - Groc 10 L
Presseguer Nan - Blanc 10 L
Presseguer Nan Paraguayo - Groc 10 L
F 330 - 06
F 330 - 08
F 330 - 01
F 330 - 03
F 330 - 24
F 330 - 26
F 330 - 32
F 330 - 34
F 330 - 35
F 330 - 37
F 330 - 39
F 330 - 50
F 330 - 51
F 330 - 55
Ref.
Descripció
PLANTACIÓ Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar.Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
PREPARACIÓ DEL TERRENY Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.
ATENCIÓ! No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.
Presseguer d'Aigua
Presseguer d'Aigua Blanc
Presseguer de Vinya Precoç
Presseguer de vinya Tardà
Presseguer Paraguayo
Copyright Soljardí S.L