Pomers
Familia: FR320
Malus Domestica

Pomer del Ciri verd groc 10 L     
Pomer Delicious groc - Golden 10 L
Pomer Delicious Groc - Golden 10 -12 L
Pomer Delicious groc - Golden 15 L
Pomer Delicious vermell - Starking 10 L 
Pomer Delicious vermell - Starking 15 L 
Pomer Fuji - Groc Vermell 10 L 
Pomer Fuji - Groc Vermell 15 L
Pomer Gala - Vermell Groc 10 L 
Pomer Gala - Vermell Groc 15 L 
Pomer Granny  Smith - Verd 10 L
Pomer Reineta - Verd Groc 10 L
Pomer Verde Doncella 10 L
Pomer Duo - Vermell + Groc 10 L
Pomer Nan - Garden Sun Red 10 L
F 320 - 05
F 320 - 10
F 320 - 11
F 320 - 12
F 320 - 14
F 320 - 15
F 320 - 16
F 320 - 18
F 320 - 20
F 320 - 22
F 320 - 25
F 320 - 30
F 320 - 35
F 320 - 40
F 320 - 45
Ref.
Descripció
PLANTACIÓ Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar.Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
PREPARACIÓ DEL TERRENY Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.
ATENCIÓ! No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.
Pomer Delicius Groga
Pomer del Ciri - Verd
Pomer Gala
Pomer Fuji
Pomer Granny Smith
Pomer Delicius Vermella
Copyright Soljardí S.L