Perers
Familia: FR300
Pyrus Communis

Perer  Bona Lluïsa 10 L
Perer Blanquilla d´ Aigua 10 L 
Perer Blanquilla d´Aigua 15 L
Perer Blanquilla d´ Aigua 25 L
Perer Conferance 10 L 
Perer Conferance 10  - 12L 
Perer Conferance 15 L
Perer Conferance 25 L
Perer D. Comice (de Puigcerdà) 10 L
Perer D. Comice (de Puigcerdà) 15 L
Perer D. Comice (de Puigcerdà) 25 L
Perer Ercoli 10L
Perer Ercoli 15L
Perer LLimonera 10 L 
Perer de Sant Joan Castells 10 L 
Perer de Sant Joan Castells 10 - 12 L 
Perer de Sant Joan Castells 15 L
Perer de Sant Joan Castells 25 L
Perer Flor d'hivern 10 L
Perer  Flor d´ Hivern  10 - 12  L
Perer Flor d'hivern 15 L
Perer Flor d'hivern 25 L
Perer Passe Crasane 10 L
Perer Passe Crasane 10 - 12 L
Perer Passe Crasane 15 L
Perer Duo - Vermell + Verd 10 L
Perer Nan marró/verd 10 L
F 300 - 00
F 300 - 03
F 300 - 05
F 300 - 06
F 300 - 10
F 300 - 11
F 300 - 12
F 300 - 09
F 300 - 14
F 300 - 16
F 300 - 13
F 300 - 17
F 300 - 19
F 300 - 21
F 300 - 23
F 300 - 24
F 300 - 25
F 300 - 26
F 300 - 30
F 300 - 33
F 300 - 31
F 300 - 32
F 300 - 40
F 300 - 41
F 300 - 42
F 300 - 80
F 300 - 81
Ref.
Descripció
PLANTACIÓ Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar.Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
PREPARACIÓ DEL TERRENY Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.
ATENCIÓ! No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.
Perer Blanquilla
Perer Conferance
Perer de Sant Joan Magallon
Perer de Sant Joan Castells
Perer Williams
Perer D. Comice
Perer Bona Lluïsa
Copyright Soljardí S.L