Ref.
Descripció
Olivera Arbequina
PLANTACIÓ Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar.Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
PREPARACIÓ DEL TERRENY Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.
ATENCIÓ! No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.
Familia: FR290
Olea Europaea
Oliveres
F 290 - 01
F 290 - 02
F 290 - 05
F 290 - 06
F 290 - 10
F 290 - 16
F 290 - 17
F 290 - 18
F 290 - 30
F 290 - 31
F 290 - 32
F 290 - 33
F 290 - 40
F 290 - 42
Olivera Argudell 10 L
Olivera Argudell exemplar 10 L
Olivera Arbequina 10 L    
Olivera Arbequina 10 L exemplar    
Olivera Arbequina 80 - 100 L
Olivera Manzanilla 10 L    
Olivera  Manzanilla  Exemplar  10 L
Olivera  Manzanilla  15 L
Olivera Gordal Sevillana 10 L
Olivera Gordal Sevillana Exemplar 10 L
Olivera Gordal Sevillana 15 L
Olivera Gordal Sevillana 25 L
Olivera  Marfil  ( blanca ) 10 L 
Olivera  Marfil  ( blanca ) 15 L
Olivera Manzanilla
Copyright Soljardí S.L
Olivera Gordal