Ref.
Descripció
Nectariner Blanc
PLANTACIÓ Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar.Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
PREPARACIÓ DEL TERRENY Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.
ATENCIÓ! No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.
Familia: FR250
Prunus Persica var. Nucipersica
Nectarines
F 250 - 07
F 250 - 09
F 250 - 10
F 250 - 12
F 250 - 20
F 250 - 22
F 250 - 24
F 250 - 50
Nectariner groc 10 L
Nectariner groc 15 L
Nectariner groc 25 L
Nectariner Platerina 10 L
Nectariner Blanc 10 L 
Nectariner Blanc 15 L
Nectariner Blanc 25 L   
Nectariner Nan - Groc 10 L
Nectariner Groc
Copyright Soljardí S.L