Ref.
Descripció
Kiwi Autofértil
PLANTACIÓ Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar.Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
PREPARACIÓ DEL TERRENY Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.
ATENCIÓ! No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.
Familia: FR220
Actinidia Chinensis
Kiwis
F 220 - 05
F 220 - 10
F 220 - 11
F 220 - 15
F 220 - 16
Kiwi Solo autofèrtil 3 L        
Kiwi femella Hayward 3 L 
Kiwi femella Hayward 10 L 
Kiwi mascle Tumori 3 L
Kiwi mascle Tumori 10 L
Kiwi Famella Hayward
Després de la plantació podar a 2 brots cada branca i regar abundantment.
Copyright Soljardí S.L
Kiwi Femella Golden