Ametllers
Familia: FR20
Prunus Dulcis

Ametller Desmai LLargueta 9 L
Ametller Desmai LLargueta 10 L
Ametller Desmai LLargueta 10 - 12L
Ametller Desmai LLargueta 15 L
Ametller Ferranyes Tendre 9 L
Ametller Ferranyes Tendre 10 L
Ametller Guara Autofèrtil 9 L
Ametller Guara autofèrtil 10 L
Ametller Guara Autofèrtil 10 - 12 L
Ametller Guara autofèrtil 15 L
Ametller Guara Autofèrtil 25 L
Ametller Marcona 10 L
Ametller Marcona 10 - 12 L
Ametller Marcona 15 L
Ametller Mollar Tendre 10 L
Ametller Mollar Tendre 10 - 12 L
Ametller Mollar Tendre 15 L
F 20 - 09
F 20 - 10
F 20 - 11
F 20 - 12
F 20 - 16
F 20 - 17
F 20 - 24
F 20 - 25
F 20 - 26
F 20 - 27
F 20 - 28
F 20 - 30
F 20 - 32
F 20 - 33
F 20 - 35
F 20 - 36
F 20 - 37
Ref.
Descripció
Ametller Guara
Ametller Ferraduel
Ametller Marcona
PLANTACIÓ Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar.Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
PREPARACIÓ DEL TERRENY Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.
ATENCIÓ! No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.
Ametller Ferranyes
Copyright Soljardí S.L
Ametller Mollar