Cirerer Burlat Precoç 10 L  
Cirerer Burlat Precoç 15 L
Cirerer Cor de  Colom (dos colors) 10 L 
Cirerer Cor de  Colom (dos colors) 15 L
Cirerer Guindo Àcid 10 L
Cirerer Guindo Àcid  10 - 12 L
Cirerer Guindo Àcid 15 L
Cirerer Guindo Àcid 25 L
Cirerer Lapins( B.S ) Autofèrtil 10 L
Cirerer Lapins( B.S ) Autofèrtil 10 - 12 L
Cirerer Lapins( B.S ) Autofèrtil 15 L
Cirerer Picota 10 L      
Cirerer Picota 15 L
Cirerer Rubi Precoç 10 L
Cirerer Rubi Precoç 15 L
Cirerer Stark Hardy - Starking  (4-84) 10 L
Cirerer Stark Hardy - Starking  (4-84) 15L
Cirerer Stark Hardy - Starking  (4-84) 25L
Cirerer S.H. Autofertil 10 L 
Cirerer S.H. Autofertil 15 L 
Cirerer Van 10 L
Cirerer Van 15 L
Cirerer Duo - Vermell + Groc 10 L
Cirerer Nan 10 L
Cirerers
Familia: FR130
Prunus  Avium

F 130 - 131
F 130 - 133
F 130 - 200
F 130 - 202
F 130 - 30
F 130 - 31
F 130 - 32
F 130 - 33
F 130 - 35
F 130 - 36
F 130 - 37
F 130 - 45
F 130 - 47
F 130 - 50
F 130 - 52
F 130 - 55
F 130 - 56
F 130 - 57
F 130 - 63
F 130 - 65
F 130 - 70
F 130 - 72
F 130 - 920
F 130 - 925
Ref.
Descripció
PLANTACIÓ Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar.Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
PREPARACIÓ DEL TERRENY Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.
ATENCIÓ! No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.
Cirerer Burlat
Cirerer Lapins
Cirerer Picota
Cirerer Autofèrtil
Cirerer Negre
Cirerer Cor de Colom
Cirerer Van
Cirerer Stark
Cirerer Vermell
Copyright Soljardí S.L