Cirerer 4-84 - 15L
Cirerer 4-70  - Precoç  Negre  10 L
Cirerer 4-70  - Precoç  Negre  15 L
Cirerer Bing 15 L
Cirerer Burlat 10 L  
Cirerer Burlat 10 - 12 L  
Cirerer Burlat 15 L
Cirerer Burlat 25 L
Cirerer Cor de  Colom 10 L  
Cirerer Cor de  Colom 10 - 12 L
Cirerer Cor de  Colom 15 L
Cirerer Guindo Àcid 10 L
Cirerer Guindo Àcid  10 - 12 L
Cirerer Guindo Àcid 15 L
Cirerer Lapins 10 L 
Cirerer Picota 10 L      
Cirerer Picota 10 - 12 L
Cirerer Picota 15 L
Cirerer Picota 25 L
Cirerer Picota 35 - 40 L
Cirerer Stark Hardy - Starking 10 L
Cirerer Stark Hardy - Starking 15 L
Cirerer Summit 10 L
Cirerer Summit  15 L
Cirerer Summit  25 L
Cirerer Sumburts 15 L
Cirerer S.H. Autofertil 10 L 
Cirerer S.H. Autofertil 10 - 12 L 
Cirerer S.H. Autofertil 15 L 
Cirerer S.H. Autofertil 25 L 
Cirerer S.H. Autofertil 35 - 40 L 
Cirerer Van 10
Cirerer Van 10 - 12 L   
Cirerer Van 15 L
Cirerer Van 25 L
Cirerer B.S (Inazares) Autofèrtil 10 L
Cirerer B.S (Inazares) Autofèrtil 10 - 12  L
Cirerer B.S (Inazares) Autofèrtil 15 L
Cirerer Negre 35 - 40 L
Cirerer Negre  80 - 100 L
Cirerer Negre Cubeta 155 - 250 L
Cirerer Duo - Vermell + Groc 10 L
Cirerer Nan Garden Bing 10 L
Cirerers
Familia: FR130
Prunus  Avium

F 130 - 03
F 130 - 05
F 130 - 07
F 130 - 13
F 130 - 131
F 130 - 132
F 130 - 133
F 130 - 134
F 130 - 200
F 130 - 201
F 130 - 202
F 130 - 30
F 130 - 31
F 130 - 32
F 130 - 35
F 130 - 45
F 130 - 46
F 130 - 47
F 130 - 48
F 130 - 49
F 130 - 55
F 130 - 56
F 130 - 59
F 130 - 60
F 130 - 61
F 130 - 62
F 130 - 63
F 130 - 64
F 130 - 65
F 130 - 66
F 130 - 67
F 130 - 70
F 130 - 71
F 130 - 72
F 130 - 73
F 130 - 80
F 130 - 81
F 130 - 82
F 130 - 901
F 130 - 904
F 130 - 907
F 130 - 920
F 130 - 925
Ref.
Descripció
PLANTACIÓ Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar.Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
PREPARACIÓ DEL TERRENY Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.
ATENCIÓ! No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.
Cirerer Burlat
Cirerer Lapins
Cirerer Picota
Cirerer Autofèrtil
Cirerer Negre
Cirerer Cor de Colom
Cirerer Van
Cirerer Stark
Cirerer Vermell
Copyright Soljardí S.L