Albercoquers
Familia: FR10
Albercoquer Bulida 10 L
Albercoquer Bulida 15 L
Albercoquer Bulida 25 L
Albaricoquer Bulida 35- 40 L  
Albercoquer Galta Roja 10 L
Albercoquer Galta Roja 15 L
Albercoquer Galta Roja 25 L
Albercoquer Galta Roja 35 - 40 L
Albercoquer Moniqui 10 L
Albercoquer Moniqui 15 L
Albercoquer Moniqui 25 L
Albercoquer Moniqui 35 - 40L
Albercoquer Nan 10 L
Prunus Armeniaca
F 10 - 09
F 10 - 11
F 10 - 12
F 10 - 13
F 10 - 20
F 10 - 22
F 10 - 23
F 10 - 24
F 10 - 40
F 10 - 42
F 10 - 43
F 10 - 44
F 10 - 80
Ref.
Descripció
Albercoquer Galta Roja
Albercoquer Moniqui
Albercoquer Bulida / Canino
PLANTACIÓ Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar.Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
PREPARACIÓ DEL TERRENY Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.
ATENCIÓ! No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.
Copyright Soljardí S.L
Albercoquer Precoç