Cítrics

PLANTACIÓ Abans de plantar-lo, poseu el contenidor de 5 a 10 minuts dins d'aigua per tal d'humitejar bé el cepelló. Tot seguit, i amb molta cura per tal de no fer-lo malbé, retireu el contenidor de plàstic. Enterreu la planta col·locant-la de manera que la terra de la superfície del cepelló quedi una mica per sota del nivell del terreny, ja que el punt d'empelt no s'ha d'enterrar.Cobriu amb terra fresca i fina els voltants de la soca, i, un cop acabada la plantació, regueu abundantment per tal que la terra quedi ben presa.
PREPARACIÓ DEL TERRENY Obriu un forat segons el volum del contenidor. Les dimensions del forat han de ser sempre superiors a les del cepelló, per tal que les arrels que creixen tinguin terra tova.
ATENCIÓ! No poseu adob químic o orgànic en contacte amb les arrels, ja que es podrien cremar les arrels noves. Es pot, tanmateix, barrejar un adob molt descompost amb la terra de plantació.
LLimoner
Mandariner
Taronger
Taronger Agre
Taronger Sanguinelli
Aranger - Pomelo
LLima
Limakuat
  Kumkuat
Copyright Soljardí S.L
Familia: FR140 Citrus Limon
Ref. Descripció
F 140 - 05
F 140 - 06
F 140 - 07
F 140 - 08
F 140 - 12
F 140 - 15
F 140 - 16
F 140 - 17
Cítric LLimoner Eureka 10 L  
Cítric LLimoner Eureka  10 - 12 L
Cítric LLimoner Eureka 15 L
Cítric LLimoner Eureka 25 L
Cítric LLimoner Eureka  80 - 100 L
Cítric LLimoner Fino 10 L
Cítric LLimoner Fino 10 - 12 L
Cítric Llimoner Fino 15 L
Familia: FR142 Citrus Aurantifolia
 
Ref. Descripció
F 142 - 05
F 142 - 06
F 142 - 07
F 142 - 08
Cítric Llima Bears 10 L
Cítric Llima Bears  10 - 12 L
Cítric Llima Bears 15 L
Cítric Llima Bears 25 L
 
Familia: FR145 Citrus S.P.
Ref. Descripció
F 145 - 06
F 145 - 11
Cítric Duo 2 Injerts 25 L
Cítric Trio 3 Injerts 25 L
Familia: FR150 Citrus Reticulata
Ref. Descripció
F 150 - 10
F 150 - 14
F 150 - 07
F 150 - 19
F 150 - 08
F 150 - 20
F 150 - 30
F 150 - 32
F 150 - 40
Cítric Mandariner Clemenules 10 L
Cítric Mandariner Marisol 10 L
Cítric Mandariner 10 - 12 L
Cítric Mandariner Clementina 15 L
Cítric Mandariner Clementina 25 L
Cítric Mandariner Clementina 80  - 100 L
Cítric Mandariner Nova  (híbrid) 10L
Cítric Mandariner Nova  (híbrid) 15L
Cítric Mandariner Oronules 10 L
Familia: FR160 Citrus Paradisi
Ref. Descripció
F 160 - 06
F 160 - 07
F 160 - 09
Cítric Aranger (Pomelo) Star Ruby 10 L
Cítric Aranger (Pomelo) Star Ruby 10 - 12 L
Cítric Aranger  (Pomelo) 15 L
Familia: FR170 Citrus Sinensis
Ref. Descripció
F 170 - 06
F 170 - 07
F 170 - 08
F 170 - 09
F 170 - 14
F 170 - 15
F 170 - 17
F 170 - 28
F 170 - 36
Cítric Taronger Navel  Lanelate 10 L
Cítric Taronger Fukumoto 10 L
Cítric Taronger Navelina 10 L
Cítric Taronger Salustiana 10 L
Cítric Taronger Sanguinelli 10 L   
Cítric Taronger Sanguinelli 15 L   
Cítric Taronger València Delta 10 L
Cítric Taronger 15 L
Cítric Taronger Navelina 80  - 100 L
Familia: FR180 Citrus Aurantium
Ref. Descripció
F 180 - 05
F 180 - 06
F 180 - 07
F 180 - 08
F 180 - 10
Cítric Taronger Agre 10 L   
Cítric Taronger Agre 10 - 12 L
Cítric Taronger Agre 15 L
Cítric Taronger Agre 25 L
Cítric Taronger Agre 100 L
Familia: FR181 Citrus Auranticelia
Ref. Descripció
F 181 - 05
F 181 - 07
Cítric Limakuat 10 L    
Cítric Limakuat  15 L
Familia: FR182 Fortunella Margarita
 
Ref. Descripció
F 182 - 05
F 182 - 06
F 182 - 07
Cítric Kumkuat 10 L
Cítric Kumkuat  10- 12 L
Cítric Kumkuat  15 L
 
Familia: FR185 Citrus Australasica
 
Ref. Descripció
F 185 - 03
F 185 - 05
Cítric Caviar 10 L
Cítric Caviar 15 L
 
Familia: FR186 Citrus Junos
Ref. Descripció
F 186 - 01 Cítric Yuzu 10 L